Powierz pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem

Administator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych

Aktualnie świadczymy usługę pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI powoływanego na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega każdorazowo zgłoszeniu do publicznego rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego inspektora Ochrony Danych. 

 

W ramach funkcji nadzoru w obszarze ochrony danych osobowych, prawnicy pełniący funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizują szereg zadań, mających na celu zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami art. 36c ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

 

 

Dostosowując działalność naszych klientów do nowych wymogów prawa oferujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych DPO wymaganego na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Usługa jest świadczona w formie outsourcingu co jest dopuszczalne na mocy artykułu 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ang. General Data Protection Regulation GDPR).

 

Główne zadania Inspektora Ochrony Danych to:

- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

- monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

- udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

- współpraca z organem nadzorczym,

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wszystkich osób , których dane są przetwarzane i dla organu nadzorczego oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Nasi prawnicy i konsultanci pełnić mogą także rolę specjalisty ds. ochrony danych osobowych, który aktywnie będzie wspierał klienta we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych wówczas, gdy powołanie Inspektora Ochrony Danych nie jest wymagane.

 

60G1TfVO6GFBDp1Y9iGlffoPpBKPy6DJjf8tlbyWw8BJ2rx5hnzEMFDw8SE3_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

d.kasjaniuk@jds.com.pl

Zostań naszym klientem