Wykonaj z nami audyt ochrony danych osobowych w świetle wymagań rozporządzenia o ochronie danych RODO

Audyt wymagań rozporządzenia o ochronie danych RODO

Jak prowadzimy audyt wymagań RODO?

 

W przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji prawnych na gruncie rozporządzenia o ochronie danych nie wszystkie podmioty będą miały te same obowiązki. Zakres obligatoryjnych i wdrażanych rozwiązań związany będzie z wielkością podmiotu, zakresem działalności, branżą w której działa. Dlatego też istotnym będzie w pierwszej kolejności identyfikacja i ocena jakie z obowiązków na gruncie RODO jako administrator czy przetwarzający muszę zrealizować oraz w jakim zakresie.

 

Audyt obejmuje badanie zgodności działania z wymaganiami stawianymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych dla administratorów i przetwarzających z uwzględnieniem działalności badanego podmiotu.

 

Na podstawie wyników audytu klient otrzyma informację o koniecznych zmianach i działaniach korygujących. Wynikiem audytu będzie raport.

 

Raport zawierał będzie:

  • ocenę jakim wymaganiom na gruncie RODO podlega audytowany podmiot
  • wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań
  • listę działań jakie należy podjąć a by spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do badanego podmiotu (tzw. check lista wdrożeniowa RODO).

 

 

jx3JsBXje5TYwGVIObNjDfu7AXVw8knoORScc05UsikLgYScSXrUxQ0MLE3k_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

d.kasjaniuk@jds.com.pl

Zostań naszym klientem