Wdrażaj z nami ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Wdrożenie Rozporządzenia o ochronie danych RODO/ General Data Protection Regulation GDPR

Wdrożenie Rozporządzenia o ochronie danych RODO/ General Data Protection Regulation GDPR

 

Od maja 2018 roku zacznie obowiązywać bezpośrednio ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które zastąpi dotychczasowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Wdrożenie rozporządzenia wymaga od podmiotów przetwarzających dane przygotowania się do nadchodzących zmian, jeszcze przed wskazaną datą.

 

Jak podkreślają specjaliści istotnym punktem wyjścia dla wdrożenia rozporządzenia jest solidne zweryfikowanie procesów przetwarzania danych. Kluczowe jest aby wiedzieć jakimi zasobami dysponuje podmiot, w jakich procesach i celach przetwarza dane, jakie obowiązki będą ciążyły na nim po wejściu w życie rozporządzenia.

 

Czym rożni się przygotowanie do wdrożenia RODO od dotychczas prowadzonych wdrożeń?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jak sama nazwa wskazuje ma charakter „ogólny”  i stanowi pewną „ramę”, do której szczegółowe rozwiązania będą przygotowywane na kilku płaszczyznach:

- w formie aktów prawnych zarówno krajowych jak i europejskich

- w formie wytycznych, które stanowić będą soft law

- w formie kodeksów branżowych

- a także przez samych administratorów bądź przetwarzających w formie polityk lub konkretnych rozwiązań.

 

Podkreślić trzeba, iż akty prawne a także wytyczne dopiero powstają i będzie to proces, który nie zakończy się w pełni przed majem 2018 r., dlatego nie da się dziś przeprowadzić jednorazowo kompleksowego wdrożenia. Tak więc po stronie podmiotów dostosowanie do rozporządzenia to nie jednorazowe działalnie, ale pewien proces.

 

 Jak wdrożyć rozporządzenie o ochronie danych osobowych - odpowiedzialne doradztwo

Oczywiście proces ten należy rozpocząć i przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. Dlatego też ważne aby odpowiedzialni doradcy mieli odpowiednią wiedzę nie tylko o tym co jest obecnie, ale także o tym co jest planowane – by nie „odkrywać Ameryki” i nie narażać klienta na wdrożenie "nowatorskich" rozwiązań, które zaraz zostaną precyzyjnie określone np. w wytycznych, co w konsekwencji prowadzić może do braku spójności i konieczności zmiany dopiero co wdrożonych rozwiązań.  Jako przykład można wskazać działania części „doradców” w zakresie obowiązków informacyjnych, którzy  już dziś przygotowują klauzule informacyjne rzekomo „zgodne z RODO”. Tak przygotowane klauzule klienci mają wprowadzić do swoich druków, formularzy, umów itp. Oczywiście wiąże się to z kosztami zarówno za doradztwo, ale przede wszystkim często wysokimi kosztami za wdrożenie rozwiązań. Warto wskazać, iż wytyczne dotyczące sposobu realizacji obowiązku informacyjnego pojawią się dopiero w drugiej połowie tego roku!

 

W jakich obszarach możemy pomóc

  1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych wraz z mapą procesów przetwarzania danych osobowych
  2. Audyt wymagań RODO (audyt w zakresie spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie check listy wdrożeniowej RODO
  3. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych
  4. Przygotowanie klauzul zgód
  5. Przygotowanie procedur, polityk i umów
  6. Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych, renegocjacje umów
  7. Powołanie Inspektora ochrony danych / Specjalisty ds. ochrony danych/ Zespołu ds. ochrony danych
  8. Szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych

 

Nasze usługi będą ewoluowały wraz pojawiającymi się nowymi aktami prawnymi oraz wytycznymi.

Zapraszamy także do śledzenia naszego czasopisma www.odoserwis.pl , w którym piszemy o wszystkim co aktualne i ważne w ochronie danych osobowych.

 

xixB9YsoduDGmHUH3VOWEXWU5NTe48M3GXPzIDwPnEf4IJExRe3xLney5ha7_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

d.kasjaniuk@jds.com.pl

Zostań naszym klientem