W 2016 roku poznamy projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 22 czerwca 2016 roku odbyło się w Senacie wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zatytułowane: „Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych – wyzwania dla Polski”. Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podczas spotkania poinformował, że jeszcze w 2016 roku powstanie pierwszy projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Wskazał, że w rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych znajdują się pewne kwestie, które muszą zostać uregulowane i doprecyzowane na łamach prawa krajowego. Dodał także, że kilkaset aktów prawnych wymagać będzie przeanalizowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Motywuje to konieczność opracowania także nowej ustawy o ochronie danych osobowych, czym zajmuje się obecnie Ministerstwo Cyfryzacji.

 

"Zaznaczyć trzeba, że planowane są szerokie konsultacje dotyczące nowej ustawy. Innym powodem stworzenia nowej ustawy jest konieczność dostosowania litery prawa do postępu technologicznego." Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji obecnie obowiązującą ustawę uznał za archaiczną. Witold Kołodziejski dodał w swoim wystąpieniu, że w nowej ustawie bardzo ważny będzie sam mechanizm ochrony prywatności na etapie projektowania określonych rozwiązań i poziomie ustawień domyślnych urządzeń cyfrowych.  Oczekujemy zatem na projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i będziemy śledzić na bieżąco proces legislacyjny.