e-Book Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji

Książka ma charakter praktycznego komentarza zawierającego wskazówki dotyczące wykonywania zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji.

 

 

 

Autor: Julia Kamińska-Kasjaniuk
Wydawca: JDS Consulting sp. z o.o. sp.k.
ISBN 978-83-65364-01-2

Format: EPUB, MOBI, PDF

 

 

 

 

Od autora

Niniejsza publikacja powstała z myślą o tych, którzy rozpoczynają swoją pracę w zawodzie
administratora bezpieczeństwa informacji lub pełniąc tę funkcję od lat, chcą zapoznać się
doświadczeniem i poglądami innych. Publikacja ma charakter praktycznego komentarza zawierającego
wskazówki dotyczące wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji. Jako radca prawny
skupiam się na prawnych aspektach pełnienia tej funkcji, uzupełniając je przykładami z praktyki pracy
w wielu podmiotach i organizacjach. Ponadto część rozdziałów zawiera fragmenty orzeczeń i decyzji,
mających istotne znaczenie dla wykonywania obowiązków.


Jestem administratorem bezpieczeństwa informacji od 2003 roku. Gdy zaczynałam pracę na tym
stanowisku nikt właściwie nie myślał, że będzie to w przyszłości zawód. Choć i obecnie zdarza się, iż
zadania administratora bezpieczeństwa informacji zostają zlecone do wykonywania „dodatkowo” do
piastowania innego stanowiska. Myślę, iż wynika to przede wszystkim z niewiedzy pracodawców o tym
jak istotne, trudne i odpowiedzialne zadanie powierzają.


Życzę obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji czy przyszłym inspektorom ochrony danych
aby praca na tym stanowisku dawała im wiele satysfakcji, a także by byli i czuli się doceniani.

 

Poniżej zamieszczony został bezpłatny fragment książki.

Całość publikacji jest dostępna na stronie www.odoserwis.pl
 

Spis treści

1. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

2. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie

sprawozdania dla administratora danych

a. Prowadzenie sprawdzeń planowych

b. Prowadzenie sprawdzeń doraźnych

c. Prowadzenie sprawdzeń na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych

4. Prowadzenie rejestru zbiorów danych

5. Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

6. Rola administratora bezpieczeństwa informacji w przypadkach wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych

danych osobowych

7. Postępowanie administratora bezpieczeństwa informacji w sytuacji otrzymania zapytania lub skargi od podmiotu danych

8. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9. Rejestracja zbiorów danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

10. Wzory dokumentów

11. Akty prawne

Bibliografia

O autorce

Przypisy

 

epub

Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji - fragment

Pobierz plik [851.86 KB]

mobi

Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji - fragment

Pobierz plik [1.71 MB]

pdf

Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji - fragment

Pobierz plik [141.82 KB]