Projekt rozporządzenia ePrivacy

Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad projektem rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE tzw. rozporządzenie ePrivacy.

Rozporządzenie ePrivacy zastąpi ustawę  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wdrażała dyrektywę 2002/58/WE. Prace nad rozporządzeniem ePrivacy związane są z rozpoczęciem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, ang. General Data Protection Regulation GDPR.

 

Oba rozporządzenia tj. ePrivacy i GDPR są ze sobą powiązane i wpisują się wspólnie w realizowaną w UE strategię jednolitego rynku cyfrowego, przy czym ePrivacy stanowić ma w założeniu lex specialis wobec RODO (poprzez jego uszczegółowienie i uzupełnienie odnośnie danych pochodzących z łączności elektronicznej, które mogą być uznane za dane osobowe).

 

W założeniach rozporządzenie ePrivacy ma być stosowane od 25 maja 2018 r (zgodnie z art. 29 ust. 2 projektu ePrivacy), a zatem jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem stosowanie ePrivacy zbiegnie się z rozpoczęciem stosowania RODO. Wydaje się to mało prawdopodobne mając na uwadze, iż jest to dopiero projekt, którego treść jest jeszcze ustalana. Spodziewać się można jednak, iż w przyszłym roku rozporządzenie ePrivacy zostanie przyjęte i zacznie obowiązywać.

 

Warto już teraz przyjrzeć się najistotniejszym zagadnieniom poruszanym w rozporządzeniu ePrivacy, przygotowując się do wdrożenia RODO.

 

Zapraszamy do lektury obszernego artykułu O rozporządzeniu ePrivacy na ten temat zamieszczonego w naszym portalu o ochronie danych osobowych www.odoserwis.pl