JDS Consulting z polisą ubezpieczeniową na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Dostosowując świadczenie kompleksowych usług do nowych wymagań prawnych JDS Consulting zwiększa kwotę polisy OC na świadczenie usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych.

Polisą objęte są również działania doradcze świadczone w formie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych (nowość). JDS Consulting jest jednym z pierwszych podmiotów posiadających polisę odpowiednią do zmieniających się przepisów o ochronie danych, zapewniając dodatkowy, wysoki stopień bezpieczeństwa swoich klientów.