Punktem wyjścia dla wdrożenia rozporządzenia jest solidne zweryfikowanie procesów przetwarzania danych

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych polega na zebraniu pełnej i jednolitej informacji o realizowanych w skali globalnej wszelkich procesach i czynnościach związanych z przetwarzaniem danych, zgromadzonych ze wszystkich komórek organizacyjnych obszarów oraz ich wzajemnym wpływie.

 

Inwentaryzacja zawierać będzie identyfikację wszystkich aktywów informacyjnych, kategorii danych, źródeł pozyskiwania danych, podstaw ich przetwarzania, przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz oraz procedur organizacyjnych, sieci i systemów informatycznych, sposobów i miejsc przechowywania danych, zastosowanych zabezpieczeń.

 

Wynikiem inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych jest kompleksowy opis wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa organizacji. Opracowana zostanie mapa procesów, która pozwoli „zwizualizować” aktualny stan oraz niezbędna będzie w procesie przygotowania do wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych RODO (ang. General Data Protection Regulation).

 

Dopiero na podstawie właściwie i kompleksowo przeprowadzonej inwentaryzacji będzie można oceniać zgodność działania z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

 

 

KVUAq0gfsCUwNcX6VIQE9CfeycxP4aNUxwJiZ4p4rRrXGxNTYs5XHd6LppjO_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

d.kasjaniuk@jds.com.pl

Zostań naszym klientem