Wykonaj z nami audyt ochrony danych osobowych w świetle wymagań rozporządzenia o ochronie danych RODO

Audyt wymagań RODO

Na gruncie rozporządzenia o ochronie danych, inaczej niż jest to w aktualnym stanie prawnym, nie wszystkie podmioty będą miały te same obowiązki. Zakres obligatoryjnych i wdrażanych rozwiązań związany będzie z wielkością podmiotu, zakresem działalności, branżą w której działa dany podmiot. Dlatego też istotną jest w pierwszej kolejności identyfikacja, które z obowiązków na gruncie RODO jako administrator czy przetwarzający należy zrealizować oraz w jakim zakresie.

 

Audyt obejmuje badanie zgodności działania z wymaganiami stawianymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych dla administratorów i przetwarzających z uwzględnieniem działalności badanego podmiotu.

 

Na podstawie wyników audytu klient otrzyma informację o koniecznych zmianach i działaniach korygujących. Wynikiem audytu będzie raport.

 

Raport zawierał będzie:

  • ocenę jakim wymaganiom na gruncie RODO podlega audytowany podmiot
  • wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań
  • listę działań jakie należy podjąć a by spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do badanego podmiotu (tzw. check lista wdrożeniowa RODO).
UBvokYKdIYRfL9JeIUaahtOmYoNTjHOB10x02UbhBManZ1UlMF5NOcIiVXhf_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

d.kasjaniuk@jds.com.pl

Zostań naszym klientem